fbpx

สัญญาประกันสินค้าเสียหายจนเอาไปใช้งานไม่ได้

สินค้าเสียหายหรือใช้งานไม่ได้

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่ สติ๊กเกอร์ การพิมพ์ดิจิตอล และ ออฟเซ็ต บรรจุภัณฑ์: 

เนื่องจากในกรณีนี้ความผิดอยู่ที่บริษัทขนส่งเราจึงการันตรีได้เฉพาะการผลิตให้ใหม่ตามจำนวนสินค้าที่เสียหายเท่านั้น เรายินดีคืนเงินให้หากเราเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทขนส่งได้ สำหรับสินค้าหมวดหมู่นี้เราจะพิมพ์เกินให้ลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการเสียหายน้อยกว่า 80% ของจำนวนสินค้าที่พิมพ์ส่งให้น่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง สามารถแจ้งให้เราทราบและเราจะส่งสินค้าชุดใหม่ตามจำนวนที่ขาดไปให้ทันที

สับหรับสินค้าในหมวดหมู่ โครงผ้าสำหรับออกบูธ และ อุปกรณ์ออกบูธทั่วไป: เราจะตรวจสอบคุณภาพของโครง และ สิ่งพิมพ์ทุกครั้ง และจะส่งภาพให้ลูกค้าดูว่าสภาพของสินค้าก่อนส่งเป็นอย่างไร เราไม่การีนตรีการคืนเงิน 100% ในกรณีสินค้าในหมวดหมู่ที่กล่าวข้างต้น แต่เราจะพยายามติดต่อกับบริษัทขนส่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและจะคืนเงินให้หากได้ค่าชดเชยจากบริษัทขนส่งคุณ

สีเพี้ยนไม่ตรงกับแบบ

ในกรณีโครงผ้า และ อุปกรณ์ออกบูธ

ในกรณีให้เราออกแบบ: หากสินค้าที่คุณได้รับสีไม่ตรงกับแบบที่เราทำออกมา เราจะรับผิดชอบ 100% สำหรับสิ่งพิมพ์ แต่เราจะไม่ส่งโครงใหม่ให้คุณ

ในกรณีลูกค้าออกแบบเอง: 

 • ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์ที่มีค่าสี CMYK ให้เราเท่านั้น หากไฟล์ที่ส่งมาไม่เป็นค่า CMYK เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีสีเพี้ยน
 • ลูกค้าจะต้องระบุค่าสีทุกสีในแบบของคุณด้วยค่า Pantone เนื่องจากหน้าจอของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะทำให้เข้าใจผิดและพิมพ์สีที่ไม่ตรงได้ แต่หากลูกค้าระบุค่า Pantone เราจะรับผิดชอบ 100%

ในกรณีการพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ต สติ๊กเกอร์ และ บรรจุภัณฑ์

ในกรณีให้เราออกแบบ: หากได้มีการเซ็นยอมรับแบบเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ออกมาสีเพี้ยน เราจะรับผิดชอบ 100% หากแบบที่ส่งให้สีเพี้ยน

ในกรณีลูกค้าออกแบบเอง: 

 • ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์ที่มีค่าสี CMYK ให้เราเท่านั้น หากไฟล์ที่ส่งมาไม่เป็นค่า CMYK เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีสีเพี้ยน
 • ลูกค้าจะต้องระบุค่าสีทุกสีในแบบของคุณด้วยค่า Pantone เนื่องจากหน้าจอของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะทำให้เข้าใจผิดและพิมพ์สีที่ไม่ตรงได้ แต่หากลูกค้าระบุค่า Pantone เราจะรับผิดชอบ 100%

 

ตัวหนังสือเล็ก เบลอ หรือ อ่านไม่ออก

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่อุปกรณ์ออกบูธ และ โครงผ้า

ในกรณีลูกค้าให้เราออกแบบ: เราจะรับผิดชอบด้วยการส่งสิ่งพิมพ์ใหม่ให้คุณ หากสินค้าที่ได้รับตัวหนังสือไม่ชัดจนอ่านไม่ออก แต่เราจะไม่ส่งโครงใหม่ให้ เราจะส่งแค่สิ่งพิมพ์ไปอย่างเดียว

หากลูกค้าเลือกที่จะขอคืนเงิน เรายินดีที่จะคืนเงินให้ 100% ภายหลังจากที่ลูกค้าส่งโครงคืนให้เราในสภาพที่เหมือนเดิมที่เราส่งให้ลูกค้า 100% ไม่มีรอยขีดข่วน หัก หรืออื่นๆ และเรายินดีชำระค่าขนส่งให้กับลูกค้าหากต้องส่งโครงคืนให้เรา

ในกรณีลูกค้าออกแบบเอง: ส่วนมากแล้วสินค้าหมวดหมู่นี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตัวหนังสือ เนื่องจากเป็นตัวหนังสือใหญ่อยู่แล้ว แต่มีบางกรณีที่สีตัวหนังสือจะเพี้ยนได้คุณสามารถป้องกันปัญหาโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ตัวหนังสือสีเทา: หากคุณใช้ตัวหนังสือสีเทา เพื่อป้องกันไม่ให้สีเพี้ยน คุณควรที่จะเซ็ตค่าสี C M Y ให้เป็น 0% และปรับความเข้มของสีเทาโดยใช้ K 0-100% เท่านั้น
 • ตัวหนังสือสีดำ: หากคุณใช้ตัวหนังสือสีดำ ให้คุณตั้งค่าสีดำให้ปริ้นสีออกมา 100% ในทุกสี CMYK = 100% หากไม่ใช่ 100% สีดำอาจจะออกจางกว่าปกติ

หากลูกค้าทำตามที่เราแนะนำไปข้างต้นแล้วยังมีปัญหา เรายินดีรับผิดชอบด้วยการส่งสิ่งพิมพ์ใหม่ให้คุณ หากสินค้าที่ได้รับตัวหนังสือไม่ชัดจนอ่านไม่ออก แต่เราจะไม่ส่งโครงใหม่ให้ เราจะส่งแค่สิ่งพิมพ์ไปอย่างเดียว

หากลูกค้าเลือกที่จะขอคืนเงิน เรายินดีที่จะคืนเงินให้ 100% ภายหลังจากที่ลูกค้าส่งโครงคืนให้เราในสภาพที่เหมือนเดิมในสภาพที่เราส่งให้ลูกค้า 100% ไม่มีรอยขีดข่วน หัก หรืออื่นๆ และเรายินดีชำระค่าขนส่งให้กับลูกค้าหากต้องส่งโครงคืนให้เรา

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่ สติ๊กเกอร์ การพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ต และ บรรจุภัณฑ์

ในกรณีลูกค้าให้เราออกแบบ: หากมีการแจ้งกับลูกค้าอย่างชัดเจนก่อนจะเซ็นรับแบบว่าตัวหนังสือมีปัญหาแล้วลูกค้าเซ็นยอมรับแบบ เราจะไม่รับผิดชอบ แต่ถ้าหากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเราจะรับผิดชอบ โดยการผลิตสินค้าชุดใหม่ให้ทันที ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีนี้เราจะผลิตให้ใหม่เท่านั้น

ในกรณีลูกค้าออกแบบเอง: สินค้าในหมวดมีค่อนข้างที่จะมีปัญหากับตัวหนังสือบ่อยเนื่องจากเป็นสินค้าที่เล็ก และ ตัวหนังสือก็เล็กเช่นกัน ในขณะที่ออกแบบลูกค้าจะต้องทำตาม “วิธีการเตรียมแบบ” ให้ครบทุกขั้นตอน และต้องทำตามคำแนะนำดังนี้

 • ตัวหนังสือสีเทา: หากคุณใช้ตัวหนังสือสีเทา เพื่อป้องกันไม่ให้สีเพี้ยน คุณควรที่จะเซ็ตค่าสี C M Y ให้เป็น 0% และปรับความเข้มของสีเทาโดยใช้ K 0-100% เท่านั้น
 • ตัวหนังสือสีดำ: หากคุณใช้ตัวหนังสือสีดำ ให้คุณต้องตั้งค่าสีให้ C M Y = 0% และ K=80-100% เพื่อป้องกันการ Overprint
 • ความหนาของเส้นมากกว่า 0.2 pt: หากตัวหนังสือของคุณมีความหนาน้อยกว่า 0.2 pt เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

หากลูกค้าทำตามทุกขั้นตอนที่กล่าวไปข้างบนเรายินดีรับผิดชอบโดยการผลิตสินค้าให้ใหม่และส่งให้คุณโดยเร็วที่สุด ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ในกรณีนี้เราจะผลิตให้ใหม่เท่านั้น

 

สินค้าผิดขนาด

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่อุปกรณ์ออกบูธ และ โครงผ้า

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่นี้ขนาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันจะทำให้บูธของคุณดูสวยงามหรือแปลกตาไปเลยก็ได้ ดังนั้นเราจึงยันดีรับผิดชอบความเสียหายให้คุณในกรณีดังนี้

หากลูกค้าให้เราออกแบบ: ลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าใหม่ก่อนและเราจะผลิตสินค้าให้ใหม่ หลังจากนั้น เราจะคืนเงินให้กับลูกค้าหากลูกค้าส่งสินค้าตัวที่ทำผิดคืนให้เรา

หากลูกค้าต้องการเงินคืน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนให้เราก่อน เมื่อเราได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะจัดการคืนเงินให้

หากลูกค้าออกแบบเอง: ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าไฟล์งานของลูกค้านั้นทำมาถูกขนาด หากทำมาผิดขนาดเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิน

หากไฟล์ลูกค้าถูกขนาดตามที่ได้สั่งในหน้าเว็บแล้วทำมาผิดขนาด เรายินดีผลิตสินค้าให้ใหม่ได้โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการชำระค่าสินค้าใหม่ก่อนและเราจะผลิตสินค้าให้ใหม่ หลังจากนั้น เราจะคืนเงินให้กับลูกค้าหากลูกค้าส่งสินค้าตัวที่ทำผิดคืนให้เรา

หากลูกค้าต้องการเงินคืน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าคืนให้เราก่อน เมื่อเราได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเราจะจัดการคืนเงินให้

สำหรับสินค้าในหมวดหมู่ สติ๊กเกอร์ การพิมพ์ดิจิตอล ออฟเซ็ต และ บรรจุภัณฑ์

ขนาดของสินค้าจะขึ้นอยู่กับเส้นไดคัท หรือ เส้นตัดของสินค้า ขนาดที่ลูกค้าแจ้งมาให้เราจะต้องคำนึงถึงเส้นตัดแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าให้เราออกแบบ: หากเราออกแบบให้ลูกค้าผิดขนาดเรายินดีผลิตสินค้าให้ใหม่ หรือ คืนเงินให้ลูกค้าทันทีที่ลูกค้าส่งสินค้าคืนให้เรา

ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง: 

 • ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าทำแบบออกมาถูกขนาดหรือไม่ เราจะปรับเปลี่ยนแบบให้ลูกค้าได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากแบบที่ลูกค้าส่งมาผิดขนาดจนเอาไปใช้งานไม่ได้
 • ลูกค้าจะต้องระบุในแบบของตัวเองเป็นตัวหนังสือว่าต้องการขนาดเท่าไหร่อย่างละเอียด โดยเฉพาะในกรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีด้าน กว้าง ยาว สูง และ อีกมากมาย หากลูกค้าระบุไม่ละเอียด เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

หากลูกค้าออกแบบมาถูกขนาดแล้ว และ เราพิมพ์มาผิดขนาด เรายินดีรับผิดชอบโดยการผลิตสินค้าให้ใหม่ หรือ ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้โดยจะต้องส่งสินค้าตัวเก่าให้เราก่อน

ได้รับสินค้าช้าเกินกว่ากำหนด

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทอาร์โฟร์ กรุ๊ป เมื่อเราจัดส่งสินค้าแล้วเราจะส่งสลิป และ Tracking ID ไปให้ ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการส่งด้วยตัวเอง ส่วนระยะเวลาในการผลิตนั้นเราสามารถควบคุมได้ หากทางบริษัทอาร์โฟร์กรุ๊ปส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดการณ์คุณสามารถขอคืนเงินได้ คุณสามารถดูรายละเอียดของระยะเวลาในการผลิตได้ดังนี้

ในกรณีการพิมพ์ดิจิตอล

จะใช้เวลาในการผลิต 2-4 วันหลังจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มแบบ

ในกรณีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต และ เฟล็กโซกราฟฟี่

จะใช้เวลาในการผลิต 7-10 วันหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแบบ

ในกรณีการพิมพ์ออฟเซ็ต

ใช้เวลาในการผลิตโดยรวมแล้ว 7-10 วันหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแบบ

ในกรณีการพิมพ์โดยเครื่องโรโตกราเวียร์

ใช้เวลาในการผลิตโดยรวมแล้วไม่มากกว่า 30 วันหลังจากที่ได้รับการคอนเฟิร์มแบบ

ตัวเลือกการออกแบบ

หากคุณให้เราออกแบบ: เราจะออกแบบให้คุณเสร็จเรียบร้อยภายใน 48 ชั่วโมง หากมีการแก้ไขแบบเราจะส่งตัวแก้ไขไปให้คุณภายในวันที่คุณส่งเรื่องขอแก้ไขแบบ ในกรณีนี้คุณจะต้องส่งเรื่องขอแก้ไขแบบก่อน 14.00 น. หากส่งเรื่องหลังจากนั้นเราจะส่งแบบที่แก้ไขแล้วในวันถัดไป

หลังจากที่ยืนยันแบบเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เวลาในการผลิตตามที่ได้แจ้งเอาไว้ทางด้านบน สินค้าแต่ละชนิดมีระยะเวลาในการผลิตต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าสั่ง และ เครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์ หากตกลงยอมรับกับแบบที่ส่งไปให้ดูลูกค้าจะต้อง เซ็นชื่อ เขียนวันที่ และเขียนว่า ฉันตกลงยอมรับแบบที่ส่งมาและสั่งพิมพ์ทันที

หากลูกค้าต้องการรับตัวอย่างจริงของสินค้า เรายินดีจัดส่งให้โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งปลายทาง

หากลูกค้าออกแบบเอง: แบบของลูกค้าจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแบบ หากไม่มีอะไรผิดพลาดและลูกค้าทำตามที่เราแนะนำใน “วิธีการเตรียมไฟล์” เราจะพิมพ์ตัวอย่างมาและจะส่งรูปให้ลูกค้าดู ลูกค้าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองแล้วส่งแบบมาใหม่ หรือ หลังจากที่ยืนยันแบบเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เวลาในการผลิตตามที่ได้แจ้งเอาไว้ทางด้านบน สินค้าแต่ละชนิดมีระยะเวลาในการผลิตต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าสั่ง และ เครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์ หากตกลงยอมรับกับแบบที่ส่งไปให้ดูลูกค้าจะต้อง เซ็นชื่อ เขียนวันที่ และเขียนว่า ฉันตกลงยอมรับแบบที่ส่งมาและสั่งพิมพ์ทันที

หากลูกค้าต้องการรับตัวอย่างจริงของสินค้า เรายินดีจัดส่งให้โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งปลายทาง

*** หากขนาดของสินค้าคุณใหญ่เกินกระดาษ A3 เราจะส่งตัวอย่างสินค้าให้ในขนาด A3 เท่านั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบความละเอียด คมชัด ของตัวหนังสือ และ สีได้ แต่จะไม่ได้สินค้าขนาดจริง ***

การจัดส่งสินค้า

หากลูกค้าสั่งงานจากต่างประเทศ: ลูกค้าจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจแบบก่อนไม่ว่าจะให้เราออกแบบ หรือ ลูกค้าออกแบบเอง หลังจากนั้นเราจะใช้เวลาในการผลิต 7-10 วันขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตสินค้า

ทางบริษัทอาร์โฟร์ กรุ๊ป ขอความกรุณาลูกค้าให้คำนึงถึงความแตกต่างของเวลาทำการในต่างประเทศ เวลาทำการของเราคือ 09.00 น. – 18.00 น. เวลากรุงเทพ (GMT+7) หากเราติดต่อกลับช้าไม่ว่าด้วยประการใด เราขอให้ลูกค้าเข้าในด้วย

หากลูกค้าสั่งงานในประเทศไทย: เราจะจัดส่งสินค้าเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อย และจะส่งสลิป และ Tracking ID ไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าให้มา ระยะเวลาในการผลิตไม่รวมถึงระยะเวลาในการสรุปแบบ หากมีการแก้ไขเป็นเวลานานเราไม่รับผิดชอบในกรณีนี้

กรณีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง

ในกรณีที่ลูกค้าให้เราออกแบบ: ส่วนมากแล้วเรายินดีรับผิดชอบทั้งการผลิตให้ใหม่ และ การคืนเงิน หากในกรณีที่ลูกค้าให้เราออกแบบ เพราะส่วนมากแล้วก็จะเป็นความผิดของเราเนื่องจากแบบมาจากเรา จึงจะไม่มีการพิจารณามากมายเท่าไหร่ในการคืนเงินหากในกรณีที่ลูกค้าให้เราออกแบบให้

ในกรณีที่ลูกค้าออกแบบเอง: ลูกค้าจะเป็นจะต้องตรวจสอบแบบของตัวเองให้ดี และทำตาม “วิธีการเตรียมไฟล์” ให้ครบทุกข้อ หากผิดพลาดในข้อใดเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนเงิน หรือ ผลิตสินค้าให้ใหม่ได้